GLU 5. - 10. 2012

En oppstartside for praksisoppgaver og digital eksamenLenkene under fører til hver eksamensgruppes første side. Der kan dere organisere og strukturere den videre veien inn i læremiddelet/lærinsressursen deres.
Gruppe
Vear
Bugaarden
Byskogen
Husk å starte undersidene til gruppenes sider med en unik kode, slik at sidene blir liggende i rekkefølge, og dermed lettere å finne i filoversiktene. Det samme gjelder bilder dere legger inn.